Pitch nieuwe huisvesting Stichting ARQ Diemen  

nieuwbouw

Nieuwbouw voor fusiestichting van zeven partners in de psychotraumatologie.

Ontwerpen van een centrum gespecialiseerd in de psychotrauma op een nieuwe locatie in Diemen.

Arq Psychotrauma Expert Groep is een groep van instellingen en organisaties die zich bezighoudt met de gevolgen van schokkende gebeurtenissen en psychotrauma. Elke partner in Arq is expert op een deelterrein. Samen staan de partners in Arq voor kennisontwikkeling en kennisoverdracht, begeleiding en behandeling, preventie en ondersteuning. Voor individu, organisaties en samenleving.

Arq heeft ons uitgenodigd met de vraag naar een uitgebreide visie op nieuwbouw en inpassing in de omgeving.

Het profiel van Arq is gericht op de behandeling van de cliënt en als informatiecentrum fungeren.

Manten en Lugthart architecten ontwerpt zorggebouwen waarin de mens centraal staat en waarin de werkprocessen van de gebruiker functioneel worden verweven. De mens centraal betekent dat we ons verdiepen in de cliënt en de gebruiker. Psychotrauma is psychisch letsel door een afschuwelijke gebeurtenis. Voor de behandeling en het herstel is een helende relatie tussen de slachtoffer de therapeut belangrijk. Voor de omgeving waarin het slachtoffer en de therapeut zich begeven is een grote behoefte aan geborgenheid en warmte, en ook aan omgevingscontrole. Het is van belang dat er een veilige leefsituatie is. Dan kan het slachtoffer zich richten op zijn herstel. Daarnaast zijn de werkprocessen van de gebruiker de invulling voor het functioneel indelen van het gebouw, waarin professioneel gewerkt kan worden en waar de cliënt in goede handen is.

Het toekomstige gebouw komt op een locatie in Diemen in een dal tussen 3 wegen en aan een zijde het spoor. Door het terrein loop een belangrijk fietspad dat het zuidelijk gelegen campusterrein met de stad Amsterdam verbindt en er ligt een waterpartij als waterbuffering van de naastgelegen wijk.

Uitgangspunt voor de verschijningsvorm is dat het gebouw beschermd in het dal ligt en het dak de verbinding is. Deze zweeft als het ware boven de cliënt en de medewerker als deken. De vorm van het gebouw omarmt en zorgt er voor dat het groen uit de omgeving het gebouw binnen dringt. Groen geeft een helende en geruststellende factor aan het interieur.

Functioneel gezien zijn er enkele praktische onderdelen die eveneens in het gebouw of op het terrein een plek krijgen, bijvoorbeeld het parkeren. Het parkeren is in te passen in het concept door het aan de noordzijde onder het gebouw neer te leggen. De tuin wordt hierdoor opgetild en kan als buitengebied van de kliniek worden gebruikt. De gebruikers van de kliniek krijgen een beschermde buitenruimte.

De ruimten in het gebouw zijn zo opgezet dat er duidelijke zichtlijnen ontstaan. Duidelijk en helder. En ook functioneel en flexibel. De flexplekken zijn in verschillende sferen ingedeeld. De behandelkamers zijn geborgen en warm.

Een vriendelijk gebouw, charmant, open en transparant. Verwelkomt de bezoeker, ontmoeting mogelijk en ook beschermt, soepele herkenbare looproutes, een besloten en veilige kliniek en passend in de omgeving.