Structuurplan Tergooi ziekenhuizen – locatie Hilversum

structuurplan (ontwerp)

Herstructurering van de huisvesting van Tergooi ziekenhuizen

Kwaliteit van de zorg en marktpositie verbeteren en een nieuwe opzet van de gefuseerde ziekenhuizen.

Voor de herstructurering van de huisvesting van de ziekenhuizen van Tergooi op de locaties Blaricum en Hilversum is ons bureau gevraagd om hiervoor structuurplannen te maken. De vraag vloeide voort uit de doelstelling van Tergooi om de kwaliteit van de zorg en de marktpositie te verbeteren.
Voor het programmatisch uitwerken van de uitgangspunten waren werkgroepen samengesteld uit de geledingen van de organisatie. Tevens was voor de bouwkundige en installatietechnische uitwerking een ontwerpgroep samengesteld.
Aan het structuurplan liggen programmatische uitgangspunten ten grondslag waaronder een acuut/complex ziekenhuis en een dagbehandelingsziekenhuis, de sfeer en de gebouwvoorraad.

In het structuurplan werd beleidsmatig uitgegaan van toekomstige locatieprofielen, waarbij Hilversum een ziekenhuis wordt voor ondere andere dagbehandeling en eerstelijns diagnostiek.

Het bestaande gebouw is met het oog op het locatieprofiel, het programma en de huisvesting te groot, onoverzichtelijk, onvoldoende flexibel en maakt onvoldoende gebruik van de stedenbouwkundige potentie van het terrein. Hieruit is te concluderen dat nieuwbouw zal moeten worden gepleegd.

Het vlekkenplan van locatie Hilversum:

  • De begane grond en de eerste verdieping: poliklinieken
  • De tweede verdieping: intensievere functies als OK, poliklinische behandelingen en dagverpleging/dagbehandeling

Voor de herstructurering van de huisvesting van de ziekenhuizen van Tergooi op de locaties Blaricum en Hilversum is ons bureau gevraagd om hiervoor structuurplannen te maken. De vraag vloeide voort uit de doelstelling van Tergooi om de kwaliteit van de zorg en de marktpositie te verbeteren.
Belangrijk was het zicht op de natuurlijke omgeving vanuit de rand van Hilversum.