Structuurplan Tergooi Ziekenhuizen – locatie Blaricum

structuurplan (ontwerp)

Herstructurering van de huisvesting van de Tergooi Ziekenhuizen

Kwaliteit van de zorg en marktpositie verbeteren en een nieuwe opzet van de gefuseerde ziekenhuizen.

Structuurplan locatie Blaricum (ontwerp)

Voor de herstructurering van de huisvesting van de ziekenhuizen van Tergooi op de locaties Blaricum en Hilversum is ons bureau gevraagd om hiervoor structuurplannen te maken. De vraag vloeide voort uit de doelstelling van Tergooi om de kwaliteit van de zorg en de marktpositie te verbeteren en een nieuwe opzet voor de beide gefuseerde ziekenhuizen te maken.
Voor het programmatisch uitwerken van de uitgangspunten waren werkgroepen samengesteld uit de geledingen van de organisatie. Tevens was voor de bouwkundige en installatietechnische uitwerking een ontwerpgroep samengesteld.
Aan het structuurplan liggen programmatische uitgangspunten ten grondslag waaronder een acuut/complex ziekenhuis en een dagbehandelingsziekenhuis, de sfeer en de gebouwvoorraad. Daarnaast diende de ziekenhuisplattegrond aangepast te worden aan een naast het ziekenhuis te bouwen ecoduct over de A1.

In het structuurplan werd beleidsmatig uitgegaan van toekomstige locatieprofielen, waarbij Blaricum een ziekenhuis wordt voor onder andere acuut, intensief en electieve zorg, verpleging 24/7 en klinische zorg.

Het structuurconcept van locatie Blaricum bestaat uit:

  • twee kernen (met verticaal transport- en algemene voorzieningen)
  • het verbindingsdeel tussen de twee kernen
  • drie aparte vleugels per kern
  • nieuwbouw aan de vleugel bouwdeel A
  • verschillende entrees

Het vlekkenplan van locatie Blaricum:

  • Het tweede souterrain – facilitaire en logistieke diensten
  • Het eerste souterrain en begane grond

– via hoofdentree toegang tot poliklinieken

– via entree oostzijde de acute intensieve zorg

– kantoor- en backoffice functies

– aanbouw eerste souterrain PAAZ en begane grond dialysecentrum

  • De eerste verdieping – OK’s (nieuwbouw) en verpleegafdelingen.
  • De tweede verdieping – verloskamers (nieuwbouw) en verpleegafdelingen voor moeder en kind
  • De derde verdieping – technische ruimten