Transformatie en uitwisselbaarheid van zorgvastgoed

studie

Inspelen op de huidige ontwikkelingen van zorgvastgoed

Het inwisselbaar maken van vastgoed maakt het duurzamer.

De behoefte aan verpleeghuiszorg neemt toe door de vergrijzing. De horizon voor investeringen in zorgvastgoed wordt echter korter. Investeringen in zorgvastgoed dient daarom doelmatig en toekomstbestendig te zijn. Toekomstig hergebruik c.q. herbestemming van het vastgoed verhoogt de toekomstwaarde van het vastgoed. Een flexibel model biedt kansen aan het multifunctioneel gebruik tijdens de levensduur van het vastgoed. Verpleeghuiszorg en appartementen uitwisselbaar maken binnen de bouwstructuur. Ook is het voordeel om zorgvoorzieningen in de bestaande woonomgeving onder te brengen en te integreren. Hierdoor wordt wonen in de eigen omgeving bereikbaar.

Zorgvastgoed heeft specifieke zorggerichte kenmerken.Eén van de typologieën van zorgvastgoed is verpleeghuiszorg.

Verpleeghuis-vastgoed kenmerkt zich enerzijds door een goede woonomgeving voor de bewoners en anderzijds door een goede functionele opzet, omdat goede zorg moet kunnen worden verleend en daarom bedrijfsmatige aspecten belangrijk zijn.

Gedurende een lange reeks van jaren heeft zorgvastgoed zijn eigen investeringsinstrumenten gehad, sterk door de overheid gestuurd.

Het marktgerichte beleid van de laatste jaren maakt het noodzakelijk dat zorginstellingen zelf geïnteresseerde partijen vinden voor investeringen in hun zorgvastgoed.

De marktgerichte partijen kijken niet alleen naar het vastgoed zelf (de “stenen”), maar ook naar de kansen op langdurige exploitatie. Doordat de exploitatie van zorgvastgoed een aantal onzekere factoren kent, zoals de kwaliteit van de zorginstelling, het beleid van de overheid en de rol van de zorgverzekeraars, zal de bereidheid van marktpartijen om in zorgvastgoed te investeren toenemen als het gebruik van het vastgoed niet eenduidig “zorg” is, maar desnoods alternatief kan worden aangewend. Ook is de scoop van zorgvastgoed circa 20 jaar in verband met het einde van de vergrijzingsgolf, en zal er daarna in de resterende levensduur van het vastgoed naar andere bestemmingen gezocht moeten worden.

De woonfunctie komt als alternatieve bestemming het meest in aanmerking, zowel qua kenmerken, als qua investeerder. Het is daarom van belang zorgvastgoed te ontwikkelen dat op eenvoudige wijze is om te zetten in een woonfunctie.

Aan de andere kant is er de ontwikkeling dat oudere mensen zo lang mogelijk in hun eigen woning en woonomgeving willen blijven wonen. Als het zelfstandig thuis wonen niet meer gaat, is in ieder geval het behoud van de bestaande woonomgeving, met familie, vrienden, kennissen en buren een belangrijk aspect om te behouden. Dat kan door in bestaande woonomgevingen bestaande woningbouw te transformeren naar kleinschalige verpleeghuiszorg: goede 24-uurs zorg in de buurt van de vertrouwde omgeving. Bestaand vastgoed met een woonfunctie zal getransformeerd moeten kunnen worden naar zorgvastgoed.

Het model voor uitwisselbaarheid dat nieuw zorgvastgoed een tweede kans biedt om te transformeren naar een woonfunctie, kan ook gebruikt worden om bestaand woonvastgoed te beoordelen op zijn geschiktheid om te transformeren naar zorgfuncties.

visie

Integratie van zorgvoorzieningen in de woonomgeving mogelijk maken. Het uitwisselbaar maken van verpleeghuiszorg en appartementen. Het ontwikkelen van een grid waarin beide functies passen. De investering van nieuwbouw een grotere toekomstwaarde geven. Basisinstrument ontwikkelen om aan renovatieprojecten in de woningbouw een zorgbestemming toe te voegen.