ONDERWIJS

Wij hebben onderzoek verricht naar het verduurzamen van bestaande scholencomplexen.

In Nederland is ongeveer 35 % van het totale energieverbruik voor rekening van de gebouwde omgeving. Meer dan de helft van dit deel wordt in utiliteitsgebouwen, zoals scholen en kantoren gebruikt. (bron: Energie in Nederland) De energie afkomstig uit voornamelijk fossiele brandstof zal in de toekomst sterk in prijs stijgen. Hieruit is onder andere te concluderen dat energie neutraal bouwen en renoveren van groot belang is om huisvesting betaalbaar te houden.

Energieneutrale gebouwen hebben meer comfort, hebben een betere exploitatie en milieu voordelen. Het is, naast het Europese beleid om vanaf 2020 alleen nog maar (bijna) energieneutraal te bouwen, zeer wenselijk om bij renovatie aan gelijke energieprestaties te voldoen. Aangezien nieuwbouw van scholen maar een bescheiden omvang heeft ten opzichte van renovatie. (bron: Infoblad Energieneutrale scholen en kantoren)

Een school is de basis voor de toekomst van een kind. Deze omgeving zal zo ingericht moeten zijn dat de leerling hier zich kan ontwikkelen, groeien en leren. De veiligheid die de school biedt is van groot belang, maar ook of de school zijn identiteit uitstraalt. Zo kan de leerling zich hechten.

Het inpassen in de ruimtelijke omgeving en duurzaam gebruik van schoolgebouwen kunnen voor een aansluiting in de buurt zorgen. Het biedt de mogelijkheid om de buurt te betrekken bij de school door deze bijvoorbeeld multifunctioneel te gebruiken, buitenschoolse opvang of activiteiten te organiseren voor ouderen.