Operatiecomplex

renovatie

Operatieafdeling  BovenIJ ziekenhuis Amsterdam

Bijzondere verbouwing in een in gebruikzijnde operatieafdeling.

Het operatiekamercomplex van het BovenIJ ziekenhuis te Amsterdam diende gemoderniseerd en aangepast te worden aan de nieuwste normen en standaarden ten aanzien van hygiëne, luchtbehandeling, brandveiligheid, operatietechnieken en logistiek.
Bovendien moest het operatiekamercomplex gefaseerd verbouwd worden en tijdens de bouw ongestoord en veilig door functioneren met minimaal productieverlies. Als een ziekenhuis in bedrijf houden tijdens een bouwproces al een grote uitdaging is, dan is een operatiecomplex renoveren, terwijl een deel van de afdeling in productie blijft, de overtreffende trap van een uitdagend proces.
Interimvoorzieningen moesten zo beperkt mogelijk worden gehouden om de beschikbare budgetten efficiënt in te zetten en maximaal aan de verbetering van het operatiekamercomplex te besteden.
Tijdens het ontwerpproces is gekozen om het operatiecomplex met minimaal productieverlies op de huidige plek door te laten functioneren en beperkte interimvoorzieningen te treffen. Zo konden de beschikbare budgetten efficiënt ingezet worden en maximaal aan de verbetering van het operatiekamercomplex worden besteed. Dit is door een zorgvuldige voorbereiding en uitvoering ook goed verlopen.

Het bouwgebied is door zorgvuldig ontworpen en uitgevoerde stofschotten volledig stofdicht, luchtdicht en geluiddicht afgescheiden van de rest van het OK complex, zodat daar ongestoord en veilig verder gewerkt kon worden. Het bouwgebied is bovendien op onderdruk gehouden. Het operatieprogramma heeft tijdens de renovatie storingsvrij kunnen functioneren.
De bestaande operatieafdeling bestond uit standaard en orthopedische operatiekamers. De operatiekamers zijn aangepast aan de huidige bouwkundige eisen volgens het nieuwe Bouwbesluit en uitgevoerd als 30 minuten compartiment.
Bovendien is de luchtbehandeling op de orthopedische OK’s aangepast aan de meest recente normen ten aanzien van reinheid, luchtverversing, temperatuur, downflow en energiezuinigheid.
Verder diende de patiëntenlogistiek aangepast te worden, onder andere door het toevoegen van de holdingfunctie. De logistiek van de steriele goederen en schoon/vuil routing is eveneens verbeterd.
De verbouwing is zoveel mogelijk ingepland in en rondom de reductie perioden van operatieprogramma in de zomer om het bedrijfsproces van de operatieafdeling zo min mogelijk te belemmeren. Daarom is ook in de bouwvak doorgewerkt.
In het bestek zijn uitgebreid aanwijzingen opgenomen voor een goede verbouwingslogistiek. Zo diende materialen tijdig besteld te worden en volgens planning gereed te liggen om vertragingen in de uitvoering te voorkomen. Dit betekende ook tijdige werkvoorbereiding door het architectenbureau.
Het van te voren goed doorgronden van het project, een reeks van maatregelen en goede begeleiding hebben geleid tot het slagen van dit project.
Andere maatregelen die aan het succesvolle verloop hebben bijgedragen zijn:
– het betrekken van de gebruikers van de afdeling bij het ontwerpproces
– het bieden van begeleiding door het architectenbureau bij het maken van keuzen
– voortdurende communicatie en afstemming tussen alle betrokken partijen
– het tijdig maatregelingen nemen bij aanpassingen of veranderde omstandigheden
– tijdige gegevensverstrekking

De taken van het architectenbureau bestonden uit:
– ontwerp
– ondersteuning bij keuzes en gebruikersoverleg
– bouwvoorbereiding
– ontwerp van de verbouwingslogistiek
– budgetberekening en bewaking
– directievoering
– bouwbegeleiding
– toezicht