Mentrum Kliniek Jan Thoméepad Amsterdam

renovatie

Herbestemming voor Opnamekliniek Geestelijke Gezondheidszorg.

Veranderende inzichten, bezetting en beleid leidde tot de renovatie en een cliëntvriendelijke opnamekliniek.

Studie herbestemming

Voordat de keuze voor de nieuwe bestemming van he t Jan Thoméepad gemaakt werd is  er uitgebreid studie verricht naar verschillende scenario’s.

Arkin staat voor een groot transitieproces. De klinische capaciteit in de GGZ moet met 30% gereduceerd worden volgens afspraken met de overheid. Daarnaast moeten de huisvestingskosten terugverdiend worden uit de opbrengsten van de behandelingen. Men heeft tientallen gebouwen, gehuurd of in eigendom. Dit betekent een strategische heroriëntatie op het vastgoed door Arkin. Tijdens deze heroriëntatie hebben wij voor Arkin voor de locatie Jan Thoméepad 15 scenario’s gemaakt voor wisselende doelgroepen en binnen financiële randvoorwaarden. Deze scenario’s moesten in het hele huisvestingsbeleid worden afgewogen. Dit is een zorgvuldig en langdurig proces geweest. Om snel inzicht in de kosten van de verschillende scenario’s te krijgen zijn samengevatte calculaties op de tekeningen vermeld.

Jan Thoméepad eerste fase.

Arkin is een van de grotere instelling op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg en is geworteld in Amsterdam. Arkin is een overkoepelende stichting en heeft 50 locaties in Amsterdam. Jan Thoméepad is één van deze locaties en ligt in Amsterdam Noord naast het BovenIJ ziekenhuis. Deze locatie richt zich op het tijdelijk behandelen van mensen met psychiatrische problemen.
De locatie was na 20 jaar toe aan een opknapbeurt, de veranderingen van de bezetting van deze locatie en een nieuw beleid leidde in september 2012 tot de vraag van Arkin om de verpleegafdelingen op de begane grond te renoveren met als uitdaging dat deze verbouwing voor Kerst 2012 af moest zijn.
Dit is gelukt. De noordelijke en zuidelijke vleugel zijn aangepast aan de nieuwe bezetting, namelijk 15 bewoners per vleugel in plaats van 12. Daarnaast is het gebied tussen de beide afdelingen grondig aangepakt. De beide afdelingen zijn gesloten, maar het middengebied heeft een open uitstraling gekregen met een organische vormgeving. Dit is bereikt door een drietal gebieden per afdeling in dit middengebied te creëren met elk een eigen uitstraling (lounge, cocon, en buurt) te geven. Met centraal gelegen de patio dat voor het daglicht in dit middengebied zorgt. De elementen in deze gebieden hebben zachte vormen. Zo heeft het zitelement in de lounge een uit ronde vormen bestaande uitsnede en bestaat de wand van de cocon uit ronde kolomen. Tevens is het ontwerp gericht op het element, de vloer en het plafond, zodat er een symbiose ontstaat tussen alle vlakken. Deze verweving is ook terug te zien in plattegrond van dit middengebied. Ieder zitelement is aan beide zijden te gebruiken en daar waar wand van de cocon in de ene afdeling een omarming is, is deze aan de andere zijde een wandelement.
Daarnaast hebben zowel de verschillende gebieden verschillende kleuren, evenals de woon- en eetkamers van de noordelijke en de zuidelijke vleugel.
In het middengebied is een teampost opgenomen die vanuit de beide afdelingen toegankelijk is.

Jan Thoméepad tweede en derde fase.

In januari 2013 is direct gestart met de tweede fase. Bij deze fase werden de afdelingen op de eerste verdieping aangepakt. Deze 2 afdelingen worden hetzelfde aangepakt als in fase 1 op de begane grond, echter is er een verschil dat de vleugel aan de noordzijde in gebruik wordt genomen voor werk- en spreekkamers. Deze worden door ambulante teams gebruikt.

Aansluitend is fase 3 het entreegebied aangepakt. Hier is het idee van de veilige havens doorgevoerd. Er zijn meerdere wachtruimten gemaakt die vanuit de receptie zichtbaar zijn