Intensive Care en Cardio Care Unit

renovatie

Gecombineerde Intensive Care en Cardio Care in het BovenIJ ziekenhuis Amsterdam

Functionele combinatie van afdelingen en verbeterde en kortere verbindingen met overige acute zorg.

Vanwege de kwaliteit van de zorg zijn de aparte, kleine afdelingen intensive care en cardio care samengevoegd tot een nieuwe grote gecombineerde ICU/CCU afdeling. Deze nieuwe afdeling heeft op de nieuwe locatie korte verbindingen met overige acute zorg afdelingen, zoals de OK afdeling.
De IC/CCU is opgedeeld in twee zones. Aan de hoofdgang ligt het eerste deel, hierin zijn alle ondersteunende functies ondergebracht. In het tweede deel zijn de patiëntenboxen langs de gevel gesitueerd rond een centrale balie. Hiervandaan zijn alle patiënten in hun kamer zichtbaar.
Per box komt één patiënt te liggen. De nadruk van de box ligt vanzelfsprekend op modernste technieken om een hoge kwaliteit van zorg te garanderen, Ter bevordering van de belevingswaarde zijn de technische onderdelen op een zorgvuldige manier ingepast in de wanden en het plafond van de box. De bedden zijn zo in de kamer geplaatst dat de patiënt de mogelijkheid heeft om vanuit zijn bed naar buiten kijken. Er is veel aandacht besteed aan de keuze van de materialen en de kleuren om een prettige omgeving voor de patiënt en zijn of haar bezoekers te creëren. In de overgang van de wanden naar het plafond, waar geen technische onderdelen gesitueerd hoeven te worden, zijn sfeerverhogende koven met indirecte verlichting aangebracht. Hierdoor is er rust is voor de ogen op momenten dat er geen directe zorg wordt verleend.