Academisch Medisch Centrum Amsterdam

prijsvraag

Herontwikkeling Entree en Voorterrein AMC Amsterdam

Meer dan een entree.

Het huidige entreegebied is functioneel en heeft een sobere uitstraling. Daarnaast is er geen verbinding tussen de groene omgeving en het ziekenhuis met zijn binnenstraten en -pleinen. Het ziekenhuis is sterk naar binnen georiënteerd. De huidige entrees, poliklinieken en ziekenhuis, zorgen voor onduidelijkheid en verwarring, omdat ze verscholen liggen. De entrees naar spoedeisende hulp en ambulancepost liggen verscholen op de laag onder de bezoekers ingangen. Dit is praktisch, maar de omgeving heeft weinig licht en lucht waardoor het een unheimisch gevoel geeft.

De oplossingen
Het entreegebied krijgt een duidelijk en helder karakter. Door de entree op een logische plek te plaatsen tussen beide toegangen en door horizontale banden die de bezoeker op een natuurlijke wijze naar de toegang loodst. De niveauverschillen worden versterkt en verbonden door groene taluds en openingen.
Door het maken van gastvrije, rustige en groene omgeving en het verbeteren van het entreegebied sla je twee vliegen in één klap, er ontstaat namelijk een nieuwe toevoeging aan het ziekenhuis.

De grotere context en de routes
De basis structuur verbindt de drager en houvast van de activiteiten en ontsluit de verschillende functies. Het entreegebied wordt in één beweging onder één noemer gebracht en laat deze aansluiten op de omgeving. De parkeergarages worden op deze natuurlijke manier opgenomen in de structuur van horizontale banden en in de natuurlijke omgeving door de doelgroepen parkeergarage op niveau 01 in de groene taluds te af te schermen.
De verkeersstructuur loopt op niveau 01 en 0, waarin een onderscheid is gemaakt tussen bezoekersverkeer en spoedeisend verkeer. Daarnaast loopt het fietsverkeer op niveau 01 naast het spoedeisende verkeer en is er op ditzelfde niveau ook een fietsenstalling aanwezig.

Ontvangst, binnen en buiten
Het centrale entreegebouw is als een herkenbaar open element de toegang tot het ziekenhuis en de poliklinieken. De route naar het entreegebouw is vanaf het openbaar vervoer in een groene verbinding als een warm en persoonlijk welkom bedacht. De groenaccenten komen in het buiten gedeelte en in het binnengebied als een tuinkamer aaneen gekoppeld. Tevens verbinden de taluds het water en het gebouw op een logische en soepele wijze.  De parkeerplaats is transparant afgewerkt met verticale bamboe.

Architectuurvisie
Geef het entreegebied een helder en aangenaam karakter. Versterk de natuurlijke elementen en zorg voor een goede verbinding met de natuurlijke elementen in de omgeving. Leg het verhoogde entreeplateau meer los van het bestaande gebouw, zodat er meer licht en groen kan doordringen naar het 01 niveau en dit een vriendelijkere uitstraling krijgt. Verbindt het entreeplateau (0 niveau) met de grond (01 niveau) door middel van taluds. Begin met het entree gebied op de kop van het A gebouw en maak één vloeiende beweging richting de gebouwen B en C. Er ontstaat zo een nieuw, fris en licht front op de kop van de gebouwen A, B en C.
De entree krijgt een herkenbare plek hierin. Natuurlijke elementen worden in het front verwerkt.
Het nieuwe front krijgt een architectonische uitstraling met horizontale banden op de vloer- en dakniveau’s. De invulling van de banden varieert en speelt in op de er in opgenomen specifieke functies.
De zichtlijnen vanaf het entreegebied (op niveau 0) maar de omgeving (op niveau 01) verbeteren door een deel van het entreeplateau glooiend omlaag te laten lopen.
Entree zichtbaar maken vanaf het 01 niveau.

Duurzaamheid
De centrale hal is goed geïsoleerd en energie neutraal.
Energie wordt opgewekt door middel van koude/warmte opslag, zonnecellen en energie-opwekkende groenvoorziening (Powerplant, Wageningen).
De groenzone draagt bij aan wateropslag.