Manten en Lugthart architecten

Manten en Lugthart architecten is een deskundig architectenbureau op het gebied van zorg, wonen en bouw. Wij verzorgen in alle fasen van het bouwproces een goede begeleiding voor de opdrachtgever en hebben ervaring met korte doorlooptijden van projecten. Binnen de kaders van stringente budgetten hebben wij geleerd om niet alleen te zorgen voor een optimale efficiency en functionaliteit, maar ook voor een aangename vormgeving, waarbij ruime aandacht wordt geschonken aan een ‘menselijke’ maatvoering met ruimte voor privacy, sfeer en een moderne patiëntvriendelijke benadering.

Manten en Lugthart architecten ontzorgt de opdrachtgever door haar deskundige advies in alle fasen van het bouwproces.

Manten en Lugthart architecten zorgt bovendien voor een ontspannen en gastvrij vormgegeven instelling.

ONZE VISIE

De ontwerpen van Manten en Lugthart komen altijd in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en gebruikers tot stand. Deze goede samenwerking staat borg voor het slagen van een project.
Binnen de kaders van stringente budgetten hebben wij geleerd om niet alleen te zorgen voor een optimale efficiency en functionaliteit maar ook voor een aangename vormgeving waarbij ruime aandacht wordt geschonken aan een ‘menselijke’ maatvoering met ruimte voor privacy, sfeer en een moderne patiëntvriendelijke benadering.
Wij verzorgen in alle fasen van het bouwproces een goede begeleiding van de opdrachtgever. Wij zijn er van overtuigd, dat de vaak jarenlange goede relaties met onze opdrachtgevers berusten op dit goede samenspel.

WIJ ONDERSCHEIDEN ONS…

Wij onderscheiden ons door persoonlijke aandacht en betrokkenheid bij de projecten en hebben veel ervaring met alle factoren die op een project inspelen. Daarom wordt de opdrachtgever adequaat geïnformeerd en verlopen projecten soepel.

SECTOREN

LEES MEER

DIENSTEN

LEES MEER

GESCHIEDENIS

LEES MEER

Onze kracht

Wij ontzorgen het bouwproces.

Manten en Lugthart architecten houdt zich met een gevarieerd aantal projecten bezig voor verschillende opdrachtgevers. Het accent ligt hierbij op de gezondheidszorggebouwen en (zorg)woningen.
Door de jaren heen heeft Manten en Lugthart architecten in 60 jaar specifieke deskundigheid opgebouwd en verder ontwikkeld op dit gebied. De bouw van het Diaconessenhuis Eindhoven het eerste ‘schijfziekenhuis’ in Nederland, markeert het begin van een lange reeks opdrachten voor het ontwerpen van algemene ziekenhuizen, (poliklinieken, gespecialiseerde ziekenhuisafdelingen, laboratoria, apotheken) psychiatrische ziekenhuizen, (klinieken en poliklinieken) verpleeghuizen, verzorgingshuizen, (zorg)woningen en uitbreidingen c.q. verbouwingen van bestaande instellingen.

De bijzondere problematiek in de gezondheidszorg brengt de noodzaak met zich mee om met vele eisen en wensen rekening te houden en te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Snelle evoluties in de gezondheidszorg stellen bovendien hoge eisen aan de flexibiliteit van de projecten. Het bouwproces dient deskundig en soepel geleid te worden. Wij kunnen het hele traject van eerste initiatief, schetsontwerp, bouwvoorbereiding, directievoering tot nazorg van een project begeleiden. Wij hebben de deskundigheid van ontwerp, bestekschrijven, calculeren, uitwerken, detailleren, en projectbegeleiding in eigen huis. Ook afzonderlijke fasen van het bouwproces kunnen wij voor u verzorgen.

Algemeen

Manten en Lugthart architecten bna bv is aangesloten bij de Bond van Nederlandse Architecten (BNA).