Dagebehandelingafdeling BovenIJ ziekenhuis Amsterdam

verbouw

Nieuwe dagbehandelingafdeling BovenIJ ziekenhuis

Hoogwaardige behandelruimten en een patiëntvriendelijk omgeving.

De afdeling voor dagbehandeling in het BovenIJ ziekenhuis heeft sinds begin 2014 een nieuwe opzet en een nieuwe locatie gekregen. De afdeling bestaat uit twee delen, een behandelgebied en de patiëntenafdeling. Het behandelgebied heeft een ‘operatieklasse II’, waarmee de behandelkamers voldoen aan alle eisen die gesteld worden t.a.v. hygiëne, luchtbehandeling, logistie en operatietechnieken. Het behandelgebied ligt in het verlengde van het verblijfgebied voor de patiënten voor een efficiënte logistiek. Op de afdeling voor de patiënten zijn zowel beddenkamers als wachtruimten gecreëerd.
De visie van de helende omgeving voor de patiënt is in het verblijfsgebied doorgevoerd. Een vriendelijke en rustgevende vormgeving om de een bijdrage te leveren aan het herstel van de patiënt. Het verblijfgebied voor de patiënten van de dagbehandeling heeft onder andere een nieuw wandontwerp gekregen. De wanden hebben kaders met daarachter zicht op bloemenvelden. De gang aan de noordzijde heeft lijnzaad als bloemenveld en de zuidelijke gang klaprozen.
Op de afdeling zijn verschillende wachtruimten met verschillende sferen. Patiënten kunnen in een wachtruimte zich in alle rust voorbereiden op de behandeling.
Voor het ziekenhuis is de nieuwe opzet van de dagbehandelingsafdeling al na korte tijd succesvol gebleken.