Woonzorgcentrum Wilgenhoek en zorgappartementen Zuidoostbeemster

nieuwbouw

Woonzorgcentrum en zorgappartementen in uitbreidingslocatie De Nieuwe Tuinderij

Woningbouwvereniging Ymere en zorginstelling De Zorgcirkel

Zuidoostbeemster is door de provincie Noord-Holland aangemerkt als uitbreidingslocatie. Hier zullen in totaal zo ongeveer 1200 woningen gebouwd worden en zal de naam De Nieuwe Tuinderij dragen.
In het stedenbouwkundig plan is een woonzorgcentrum met zorgappartementen opgenomen in de verkaveling. Het gebouw zal een centrale ligging krijgen midden in de buurt. Voor de situering van het gebouw binnen de structuur van de omgeving zijn een aantal assen van belang, namelijk de omliggende straten en vanuit het gebouw de uitzichten.
Op de begane grond zijn zorgdiensten en een parkeergarage gesitueerd. Op de eerste verdieping komen 24 intramurale zorgplekken en daarnaast diverse zorgappartementen.
Het gebouw is een gezamenlijk initiatief van een zorginstelling (de zorgcirkel) en een woningbouwvereniging (Ymere).
Het programma van eisen omvat:
• voor de zorginstelling
– kleinschalig wonen voor verpleeghuisbewoners in 4 groepen van 6 bewoners
– ontmoetingsruimte, ouderenrestaurant
– zorgdiensten voor de buurt
– voorzieningen voor ouderen, zoals apotheek, fitnessruimte, winkel, schoonheidssalon, kapper
• voor woningbouwvereniging
– 20 zorgappartementen
Het gebouw is zodanig opgezet dat optimale flexibiliteit en uitwisselbaarheid van functies mogelijk is. De ruimten hebben een goede oriëntatie op de omgeving. Bovendien zijn de ruimten om een binnenhof gerangschikt om ook een besloten, veilige omgeving te kunnen aanbieden.
Voor de omgeving is het uitgangspunt het beeldkwaliteitsplan van de gemeente Zuidoostbeemster, waarin wordt gerefereerd aan de plaatselijke kapstructuur.