HEALING ENVIRONMENT

Patiënt Centraal

Vertrouwen wekken

Veilig gevoel geven

Healing Environment

 • natuur
 • daglicht
 • frisse lucht
 • rust

Rodger Ulrich

“View through a window may influence recovery from surgery”

1984

Natuur als basis

 • uitzicht
 • natuurelementen
 • natuurljke elementen

Evidence Based Design

bevordering van welzijn, helende werking, stress reductie en veiligheid van de patiënt

Controle op je omgeving

 • Akoestiek
 • Licht
 • Lucht
 • Temperatuur
 • Sfeer

Patiënt Centraal!

Een belangrijk gedachtegoed in de zorg is “healing environment”, omdat veel onderzoeken hebben bevestigd dat zicht op natuur en groen rustgevend werkt en herstel bevordert. In de ene situatie, ziekenhuisopnamen na operatie, of de andere situatie, poliklinische behandeling van een psychische aandoening, heeft dit een andere invloed en dient dit anders uitgewerkt te worden. Maar de universele waarde is dat zicht op de natuur en groen, ook als dat kunstmatige beelden van natuur en groen zijn, bevorderend werkt op herstel.

Een voorbeeld: Wachtruimten en routing van de poliklinieken van het BovenIJ ziekenhuis. Wij hebben de visie ontwikkeld om de wachtruimten en de ontvangstrecepties vooraan de afdelingen te plaatsen, direct zichtbaar vanuit de hoofdgang die door het ziekenhuis loopt, zodat er geen ingewikkelde wegen bewandeld hoeven te worden. Dit bevordert dus de transparantie. De wachtruimten moesten ook onderling herkenbaar worden, want er zijn 13 vakgroepen. Bovendien moesten ze een gastvrije en ontspannen sfeer uitstralen. Dit is gebeurd door de entreegebieden van de afdelingen te ontwerpen als een aaneenschakeling van tuinen. Elke tuin heeft een eigen karakter, gesymboliseerd door de verbeelding van natuurelementen, bloemen en planten en deze als impressie uit te werken. De plafonds en vloeren zijn qua kleurstelling in samenhang met de natuurbeelden ontworpen. De patiënt komt vanuit de hoofdgang aan bij een karakteristieke entree ziet daar direct de receptie en een sfeervolle wachtruimte, die afleiding biedt en ontspannend werkt. De rest van de polikliniek is functioneel en rustig vormgegeven, want daar vindt de behandeling plaats en heeft de patiënt contact met de specialist. Er is dus een onderscheid tussen ruimten waar de patiënt op zichzelf is aangewezen en waar hij contact heeft. Na 10 jaar is men nog steeds heel gelukkig met dit ontwerp en krijgt het ziekenhuis er nog steeds complimenten over.

Tergooiziekenhuizen – ideale patiëntenkamer (ontwerp)

Wij kregen de vraag van Tergooiziekenhuizen de ideale patiëntenkamer voor de toekomst te ontwerpen.

De ideale patiëntenkamer biedt de patiënt keuze bij het gebruik van de kamer:

 • Keuze bij het regelen van licht, temperatuur, ventilatie. Keuze voor privacy of contact.
 • Keuze voor de sfeer.
 • De kamer is ontworpen rond de positie van het bed en de zichtlijnen van daaruit naar buiten en naar binnen.
 • De sanitaire unit is afgeschuind, zodat de patiënt zicht heeft op de deur en ziet wie er binnenkomt.
 • De goede zichtlijn naar buiten geeft levendigheid.
 • De kamerdeur kan gesloten zijn voor optimale privacy. De deur kan ook openstaan voor contact met de afdeling en het voorkomen van eenzaamheid.

De opzet van deze ideale patiëntenkamer is gestoeld op het “healing environment” concept. Dit concept is een onderdeel van het Planetree model, de best mogelijke menselijke zorg. Dit model bestaat uit drie onderdelen, namelijk de helende omgeving, de betere zorg en de gezonde organisatie.

De fysieke omgeving is belangrijk voor gezondheid en welbevinden. De patiëntenkamer is vriendelijk, licht, rustgevend en uitnodigend. Daarnaast is er aandacht voor geluid, goede ventilatie, natuurlijk daglicht en verlichting.

contact

HEALING ENVIRONMENT

De patiënt staat centraal.
contact