ZORG

Door de jaren heen hebben Manten en Lugthart architecten in 60 jaar specifieke deskundigheid opgebouwd en verder ontwikkeld op dit gebied. De bouw van het Diaconessenhuis Eindhoven het eerste ‘schijfziekenhuis’ in Nederland, markeert het begin van een lange reeks opdrachten voor het ontwerpen van algemene ziekenhuizen, (poliklinieken, gespecialiseerde ziekenhuisafdelingen, laboratoria, apotheken) psychiatrische ziekenhuizen, (klinieken en poliklinieken) verpleeghuizen, verzorgingshuizen, (zorg)woningen en uitbreidingen c.q. verbouwingen van bestaande instellingen.

Bouwen met zorg voor de zorg. De sector zorg bestaat uit twee richtingen, namelijk de cure en de care. Onder de cure verstaan we onder andere de ziekenhuizen, apotheken en gezondheidscentra. En onder de care verstaan we onder andere verpleeghuizen, woon- zorgcomplexen en geestelijke gezondheidszorg.

Het ontwerpen voor de zorg is gericht op het herstel en het welzijn van de patiënt, cliënt of bewoner. In de zorg is de functionaliteit, het gebruik, de efficiëntie en de techniek van groot belang voor de (ver)bouw. Onze visie is om daarnaast een aangename vormgeving, waarbij ruime aandacht wordt geschonken aan een ‘menselijke’ maatvoering met ruimte voor privacy, sfeer en een moderne patiëntvriendelijke benadering, te combineren met die functionaliteit en efficiëntie. De mens staat centraal.