SECTOREN

Gezondheidszorg/woonvoorzieningen:
• Ziekenhuizen
• Psychiatrische- en verslavingsbehandelklinieken
• Apotheken
• Gezondheidscentra
• Verpleeghuizen
• Woonzorgcomplexen
• Kleinschalig wonen

Woningbouw en -renovatie

Onderwijs