Spoedplein BovenIJ ziekenhuis Amsterdam

nieuwbouw – verbouw

Spoedplein BovenIJ ziekenhuis Amsterdam

Samenbrengen van alle spoeddiensten rond het spoedplein van het BovenIJ ziekenhuis Amsterdam.

Op het spoedplein van het BovenIJ zijn de verschillende spoeddiensten samengebracht om de spoedeisende patiënt efficiënt en goed  te kunnen helpen. De spoeddiensten bestaan uit de ambulancedienst, de spoedeisende hulp, de huisartsenpost en het operatiecomplex. De zorgverleners van de verschillende disciplines kunnen directer met elkaar overleggen en vlotter overdragen. Daarnaast zijn er efficiënte lijnen naar de AOA (acute opname afdeling), de afdeling verloskunde, intensive en cardio care en de apotheek.

Nadat in de afgelopen jaren het operatiecomplex was gerenoveerd en uitgebreid is in juni 2015 gestart met de bouw van een ambulancepost naast de ingang spoedeisende hulp. In november is Ambulance Amsterdam in het gebouw getrokken. De ambulancepost bestaat uit een stallingsruimte voor 7 ambulances en een verdieping met kantoren en verblijfsruimten. Vanuit de ambulancepost vertrekken ambulances naar spoedgevallen.

In dezelfde periode als de bouw van de ambulancepost is ook gestart met de verbouwing van de spoedeisende vleugel en de integratie van de huisartsenpost. Vanaf maart 2016 zijn hier de spoedeisende hulp en de huisartsenpost gaan samenwerken. Gedurende de gehele renovatie is gefaseerd verbouwd, zodat de spoedeisende dienst kon door functioneren zonder dure interimvoorzieningen.

Door het creëren van het spoedplein is het vanaf maart 2016 mogelijk om de patiënt bij binnenkomst in de avond- en weekenduren via triage of naar de huisartsenpost of naar de spoedeisende hulp te sturen. Dit maakt het voor de patiënt eenvoudiger en overzichtelijker.

De warme en ontspannen uitstraling van de nieuwe afdelingen is een voortzetting van de patiëntvriendelijke sfeer op de poliklinieken van het BovenIJ ziekenhuis. De patiënt staat centraal waarbij de ruimten rustgevend en functioneel zijn.