Herstructurering Prinsengracht Ziekenhuis

renovatie

Herstructureringsplannen binnenstadziekenhuis.

Ontwikkelen van een toekomstgerichte functionele eigentijds ziekenhuis in het centrum van Amsterdam.

Het Prinsengracht ziekenhuis heeft meer dan 150 jaar ziekenhuiszorg verleend in het centrum van Amsterdam. Het gebouw is het eerste specifiek als ziekenhuis gebouwde ziekenhuis in Nederland door de architect J.H. Leliman. Het oorspronkelijke gebouw is in 1859 geopend en in de loop van meer dan 150 jaar uitgebreid en verbouwd.
In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw zijn door ons architectenbureau herstructureringsplannen ontwikkeld. Om de kwalitatief hoogstaande instelling met een sfeer van warmte en betrokkenheid bij de patiënten tot een toekomstgerichte functionele eigentijdse binnenstadsziekenhuis te ontwikkelen. Van deze herstructureringsplannen zijn een aantal onderdelen uitgevoerd, zoals een nieuw entreegebied met gastvrije patiënten ontvangst, een nieuwe functieafdeling, poliklinieken, nieuwe recreatieve en personeelsvoorzieningen. Tevens is de brandveiligheid op het vereiste niveau gebracht.
In 1994 is het Prinsengracht ziekenhuis met het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) gefuseerd.
Het Prinsengracht kreeg een dagbehandelingsfunctie waar de nieuwe voorzieningen een passend onderdeel van gingen uitmaken.