DUURZAAMHEID

duurzaam

Rapport VN “Our Common future”:

Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”

kernwoorden

Duurzaamheid

3 kernwoorden:

  • ‘people’ (mensen)
  • ‘profit’ (winst)
  • ‘planet’ (aarde)

Welvaart en zorg voor mens en milieu.

bouwen

Doel:

Maak gebouwen die mooier, leefbaarder, gezonder en uitdagender zijn. Wat doe je met bestaande gebouwen en stel de mens als gebruiker centraal in zijn leefomgeving. Mensgericht bouwen.

Duurzaamheid! Integraal ontwerpen voor een duurzame toekomst.

Duurzame gebouwen leveren een beter milieu en een gezond binnenklimaat op, het bespaart geld en zorgt bovenal voor een betere toekomst.

De duurzame ontwikkeling dient er voor te zorgen dat de behoeften van het heden de behoefte voorzieningen van de toekomstige generaties niet in gevaar brengt. (bron: Brundtland, VN-conferentie 1987. Rapport ‘Our common future’). Een evenwicht tussen maatschappelijke, economische en ecologische belangen is de kern voor duurzaamheid.

Duurzaam (ver)bouwen

Duurzaam (ver)bouwen staat voor het ontwikkelen en beheren van de

gebouwde omgeving met respect voor mens en milieu en is daarmee een onderdeel van de kwaliteit van deze gebouwde omgeving. De Triple P-benadering, oftewel de drie kernwoorden met een P die bij Duurzaam Bouwen horen zijn ‘people’ (mensen), ‘profit’ (winst) en ‘planet (aarde). Deze kernwoorden zorgen voor een houvast tijdens het ontwerpen van duurzame gebouwen.

Integraal (ver)bouwen

Manten en Lugthart architecten kan bij bouwplannen voor een integraal ontwerp zorgen. Tijdens het ontwerpen houden we rekening met de haalbaarheid, flexibiliteit, hergebruik en het gebruik van  milieuvriendelijke materialen. Bij renovatie of transformatie trajecten checken we vooraf of het verduurzamen een haalbare optie is en tot welke hoogte. Volgens een checklist bekijken we onder andere de leeftijd van het gebouw, de mogelijkheden en de ambitie van de opdrachtgever en de plannen te toetsen met behulp van een beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van het gebouw te bepalen, maken we de mogelijkheden inzichtelijk.

Aandachtsgebieden

De richtlijn voor de Europese doelstelling om het Europees energieverbruik in 2020 met 20% te verlagen, zorgt dat de missie om de gebouwde omgeving te verduurzamen wordt versterkt. Hieronder staan de mogelijkheden om duurzaam te (ver)bouwen:

– sloopmateriaal hergebruiken
– milieuvriendelijke materialen toepassen
– energiezuinig ontwerpen
– intensief en meervoudig gebruik, efficiënt huisvestingsgebruik
– industrieel, flexibel en demontabel bouwen (IFD)
– verplaatsen van gehele gebouwen
– verbetering van de gebruikskwaliteit
– installaties integreren in het ontwerpproces
– bouwfysische eigenschappen analyseren en toepassen

Bestaande bouw

De grote uitdaging bij het verduurzamen van bestaande gebouwen is het vastgoed dat ouder dan 15 jaar is. Weegt de investering om een pand duurzaam te maken op tegen de levensduur. Soms kan het ook de ambitie en de focus zijn om te verduurzamen en is de terugverdientijd daaraan ondergeschikt.

Er zijn diverse soorten van duurzaam (ver)bouwen, onder andere Co2 neutraal, Energieneutraal, Slimbouwen, Ecologisch en Biobased. De ambitie van de opdrachtgever is hierbij sturend voor de richting waarin wij ons ontwerp maken.

Bij bestaande bouw is de meest kosteneffectieve en snelle manier om het energieverbruik te verminderen is het aanbrengen van isolatie en is bij bijna ieder gebouw toe te passen naast installatieverbeteringen. Dit kan bij de gevel, het dak, de vloeren en het glas. Andere toepassingen voor het verminderen van het energieverbruik zijn onder andere het toepassen van zonnepanelen, kierdichting tegen tocht, mechanische afzuiging en het passief gebruik van zonne-energie door bijvoorbeeld de opwarming van een serre. Door deze aanpassingen wordt het gebouw langer houdbaar en prettiger om in te leven en te werken. Hiermee is dan ook duidelijk dat duurzaamheid niet alleen om de  keuze van milieuvriendelijk materialen gaat. De maatschappelijke en economische aspecten zijn binnen het duurzaam bouwen van een even grote invloed. Een prettige leefomgeving leidt tot een hogere bezetting van het vastgoed, een verhoging van de verhuur- en vastgoedwaarde en lagere verzekeringspremies en kosten.

Transformatie

Het transformeren ofwel het herbestemmen van gebouwen voorkomt de sloop van een gebouw. De sloop van een gebouw is milieubelastend. In onze studie naar transformatie van onder andere oude kantoorcomplexen geven we onze visie op de leegstand, hoe we deze gebouwen willen transformeren en hoe dit mogelijk is.

Het hergebruik door transformatie of renovatie van gebouwen is van belang voor de leefbaarheid in een omgeving. Leegstand zorgt voor verpaupering van de wijk en verslechtering van de leefomgeving, zoals wij in ons onderzoek naar oplossingen voor leegstaande kantoren door middel van transformatie benadrukken. Daarnaast biedt transformatie een mogelijkheid om duurzaam te verbouwen.

Wij hebben ervaring met het transformeren van kantoorgebouwen. Voor bijvoorbeeld het Rode Kruis Ziekenhuis hebben we een kantoorgebouw getransformeerd naar een dialysecentrum en voor de psychiatrische instelling Arkin hebben we een kantoorpand in Amsterdam verbouwd tot een GGZ polikliniek.

De Zorgsector

De zorgsector begint geleidelijk zijn vastgoed duurzamer te maken sinds de scheiding van wonen en zorg. Het verdwijnen van de kapitaallastenvergoeding zal het ondernemerschap stimuleren. Tot nu toe werd er weinig aan duurzaamheid gedaan. Zo gebruiken zorggebouwen veel energie. Ziekenhuizen produceren veel afval en zijn de grootste gasverbruikers in de dienstensector. Hier is dan dus ook qua duurzaamheid veel winst te behalen.

Mogelijkheden zijn er bouwkundig en installatietechnisch. Zo is het installatietechnisch gezien het toepassen van bijvoorbeeld warmteterugwinning, warmte en koude opslag, gebruik van groene stroom en slim gebruik van verlichting voor grote complexen zeer aantrekkelijk.

Bouwkundig bevordert het functioneel goed indelen van het gebouw, een goede benutting van het oppervlak, bezettingsgraad en goede logistiek de duurzaamheid.

 Healing environment

Om terug te komen op de drie P’s, is ‘people’ één van onze kernvisies. De mens staat centraal in al onze ontwerpen. Zo lang de patiënt, de medewerker of de bezoeker de omgeving als prettig en warm ervaart zal het gebouw langer mee gaan en is dan ook duurzamer. De gebruikskwaliteit wordt hiermee verhoogt.

Onze ontwerpen worden als aangenaam ervaren en zijn overzichtelijk en patiëntvriendelijk.

contact

DUURZAAMHEID

De noodzaak van het bevorderen van een duurzame samenleving.
contact