Hoofdkantoor Heerenhuys Katwijk

restauratie en renovatie

Monumentaal Heerenhuys verbouwd tot hoofdkantoor.

Rijksmonument met verschillende gebouwtypen en stijlen.

Het monumentale Heerenhuys te Katwijk is in 2003 verbouwd tot hoofdkantoor van Marente, verpleeghuis-, verzorgingshuis- en thuiszorg.
Het Heerenhuys is een rijksmonument. De oorsprong van het gebouw dateert uit de 17e eeuw en is in eerste aanzet als landhuis gebouwd door baron Van Wassenaer. In de loop van de navolgende eeuwen is het landgoed verder uitgebreid. Hierdoor is een complex van verschillende gebouwtypen en stijlen ontstaan.
In de 19e eeuw is het complex in gebruik genomen door de paters Jezuïeten als seminarie en later door de paters Fransiscanen die een gymnasium stichtten in het complex.
In de Tweede Wereldoorlog is een deel van het complex gebombardeerd en later weer opgebouwd, delen in de historische stijl en andere delen in een eigentijdse stijl.
In het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw, toen het complex leeg kwam te staan, is het ingrijpend gerenoveerd en uitgebreid en geschikt gemaakt als verpleeghuis. Hierbij zijn op twee ruimten na, alle oorspronkelijke inrichtingselementen als deuren, kozijnen, plafonds, lambriseringen gesloopt. Tevens is een nieuw gangenstelsel aangebouwd om de verschillende gebouwdelen met elkaar te verbinden.
De verpleeghuisfunctie is in het begin van de 21e eeuw naar nieuwe gebouwen overgebracht die door ons architectenbureau zijn ontworpen.
Het historische complex is vervolgens door ons verbouwd tot hoofdkantoor, vergaderaccommodaties en zorgvoorzieningen van de Stichting Marente voor verpleeghuis-, verzorgingshuis- en thuiszorg.
Gezien de beperkte financiële middelen voor bouwinvesteringen in de gezondheidssector werd een aanpak met sobere middelen verlangd. De klimaat en elektrische installaties zijn vernieuwd en als zelfstandig element in de gebouwen vrijhangend onder de hoge plafonds is op een efficiënte en economische wijze met een volledig nieuw technische installatie, die aan de eigentijdse eisen voldoet, uitgerust. Door de zorgvuldige wijze waarop dit technische concept is uitgewerkt, harmoniseert dit fraai in de authentieke omgeving. De nog aanwezige authentieke details zijn in ere hersteld. Niet authentieke details, zoals verlaagde plafonds en schroten-lambrisering, zijn verwijderd en de oorspronkelijke plafondhoogten zijn teruggebracht.
Door de sfeer die het gebouw uitstraalt en het heldere en transparante ontwerp is een gebouw ontstaan met een plezierige werkklimaat.