Ambulancepost gepubliceerd in Gebouwd in Amsterdam 2016-2017

Ambulancepost 1

Toekomstgerichte en praktische oplossingen voor de groeiende vraag naar zorg.

De sterkte toename van het aantal ouderen tot 2040 vraagt om toekomstgerichte en praktische oplossingen om de groeiende vraag naar zorg in goede banen te leiden.

Demografische gevens
In 2015 waren er 3,0 miljoen 65-plussrs, waarvan 0,7 miljoen 80-plussers.
In 2040 zullen er 4,7 miljoen 65-plussers, waarvan 2,0 miljoen 80-plusser, zijn.
In de onderstaande afbeeldingen zijn enkele demografische gegevens weergegeven die relevant zijn voor deze groeiende groep ouderen. Hieruit blijkt duidelijk dat er een antwoord moet komen om de toename van de groep zeer ouderen adequate zorg en ondersteuning te kunnen geven. Zeker nu de verzorgingshuizen worden gereduceerd en men langer thuis blijft wonen, zijn innovatieve oplossingen nodig.

In een aantal thema’s hebben we onze ideeën uitgewerkt, waarin we oplossingen hebben beschreven voor goede ouderenvoorzieningen passend bij ieders situatie en wensen. En die mee kunnen groeien met de toenemende vraag.
Voor meer informatie en ontwikkelingen kan contact opgenomen worden onder telefoonnummer 020-4044675 of een e-mail sturen naar info@mantenenlugthart.nl

Manten en Lugthart architecten met een item  in RTL Z – Ondernemend Nederland – Zorg en Bouw

Spoedplein geopend!

De Wilbert 50 jaar!