WONINGBOUW

Wij werken voor zowel woningbouwverenigingen als particuliere opdrachtgevers, van seriematige woningbouw tot individuele woningen. Onze aandacht gaat uit naar het toekomstbestendig bouwen, zodat we een oplossing bieden voor de zorgbehoefte nu en in de toekomst.

Het ontwerpen van woningbouw is het vormgeven van de omgeving waarin de gebruiker leeft. Het creëren van een plek dat veilig, vertrouwd is en past bij de bewoner. Door de leefomgeving met zorg en aandacht te vormen en rekening te houden met de wensen, de duurzaamheid en de toekomst ontstaan woningen die een bijdrage leveren aan een gezond en leefbaar woonmilieu. Woningen met de mogelijkheid om in te blijven wonen ondanks een grotere zorgbehoefte, de levensloopbestendige woning. Allemaal aspecten waardoor de kwaliteit van de woning naar een hoog niveau worden gebracht.